GADY...
Prezentuję tu charakterystykę jednej z ciekawszych grup zwierząt, mianowicie gadów. Znajdziesz tu opisy kilku węży, jaszczurek oraz jedynego żółwia w Polsce.
Obecne badania donoszą ,że istnieje ok. 6300 gatunków gadów na świecie.

Zapraszam na wędrówkę po świecie gadów zamieszkujących Polskę.

WSPANIAŁY ŚWIAT GADÓW

Gady to grupa ewolucyjnie bardziej zaawansowana niż płazy. Pojawiły się w karbonie, a kiedy pod koniec tego okresu klimat zaczął się ochładzać i stał się bardziej suchy, gady stały się grupą dominującą w świecie zwierząt. Za przodków gadów uznaje się kotylozaury, jednak wciąż istnieją nieścisłości w dokładnym określeniu składu tej grupy. Typowym "mieszańcem" o cechach płazich i gadzich była Seymouria. W triasie rozwinęły się dinozaury i panowały na Ziemi do końca kredy, kiedy to doszło do katastrofy, która spowodowała wyginięcie znacznej części organizmów na Ziemi, w tym wielkich gadów. Było to 65 milionów lat temu i do tej pory nie ma jednoznacznego wyjaśnienia, co tak naprawdę wtedy zaszło.

Wiele cech, będących postawą systematyki gadów (i odróżniających je od płazów) odnosi się do budowy szkieletu i połączeń kostnych. Najważniejsza jest tu obecność zamkniętej klatki piersiowej, która umożliwia zasysanie powietrza i sprawne oddychanie na lądzie. Ponadto czaszka połączona jest z kręgosłupem jednym kłykciem potylicznym, co pozwala na duża ruchomość. Gady oddychają przez gąbczaste płuca. Dwa krwiobiegi nie są całkowicie rozdzielone - w komorze serca występuje jedynie częściowa przegroda. Gady wciąż też pozostają zmiennocieplne. Skóra gadów jest sucha, prawie pozbawiona gruczołów, pokryta rogowymi wytworami naskórka - łuskami bądź płytkami kostnymi. Zapobiega to wysychaniu skóry i chroni przez urazami mechanicznymi. Ważną cechą, która po raz pierwszy w ewolucji pojawia się u gadów jest obecność błon płodowych w rozwoju zarodkowym, co pozwoliło na całkowite uniezależnienie rozwoju od środowiska wodnego. Gady składają jaja na lądzie, a w nich znajdują się zapasy pokarmowe dla zarodka. Owodnia i omocznia umożliwiają sprawną gospodarkę wodną w jaju otoczonym skórzastą osłonką. Gady, ptaki i ssaki, u których występuję te właśnie błony płodowe określa się mianem owodniowców.

Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW