Żółwie

Grupa ta posiada charakterystyczny kostny pancerz okrywający ciało. Składa się on z dwóch części - górna to karapaks, dolna to plastron. Połączone są ze sobą tak, że pomiędzy krawędziami pozostają otwory, przez które zwierzę wystawia na zewnątrz głowę i kończyny. Żółwie to zwierzęta lądowe lub wodne, jednak jaja zawsze składają na lądzie. W zależności od środowiska życia mają różnie wykształcone kończyny. Żółwie nie mają zębów, krawędzie szczęk są jednak zrogowaciałe. Żółwie mogą w różny sposób chować głowę do wnętrza pancerza i ze względu na to dzieli się je na bokoszyjne i skrytoszyjne. Te pierwsze chowają głowę poprzez zgięcie boczne szyi, natomiast druga grupa wciąga szyję do środka w płaszczyźnie pionowej.

Jedyny występujący w Polsce gatunek - żółw błotny (Emys orbicularia) jest żółwiem skrytoszyjnym. Środowiskiem jego życia jest pogranicze wody i lądu. Jego owalny pancerz osiąga 11-20 cm długości i ma ubawienie typowo ochronne - oliwkowobrązowe z licznymi żółtymi plamkami. Głowa jest duża, ogon sięga 1/3 długości pancerza, a palce kończyn są spięte błona pływną.

Jeszcze około 60 lat temu żółw błotny był w naszym kraju pospolity. Obecnie jest bardzo rzadkim gatunkiem (stwierdzono występowanie na około 340 stanowiskach w całej Polsce - jednym z nich jest rezerwat "Żółwiowe Błota" w Sobiborskim Parku Krajobrazowym w Lubelskiem) i oprócz tego, że jest objęty ścisła ochroną prawną, to w latach 90. Państwowa Rada Ochrony Środowiska wprowadziła zakaz publikacji w mediach informacji o miejscach jego występowania, by zapobiec nielegalnemu chwytaniu i sprzedawaniu zwierząt. Zagrożeniem jest też osuszanie siedlisk w wyniku prac melioracyjnych i przypadkowe niszczenie zakopanych w ziemi jaj żółwi, np. podczas prac polowych.

Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW